LK Hair

43 Regnum Drive, Shaw, Newbury, RG14 2HF
43 Regnum Drive, Shaw, Newbury, RG14 2HF

About

LK Hair
43 Regnum Drive
Shaw
Newbury
RG14 2HF
Monday
9:00 AM8:00 PM
Tuesday
9:00 AM8:00 PM
Wednesday
9:00 AM8:00 PM
Thursday
9:00 AM8:00 PM
Friday
9:00 AM8:00 PM
Saturday
9:00 AM6:00 PM
Sunday
Closed

Hair Salons nearby